สมุนไพรกำจัดหนู ปลวก มด แมลงสาบ เห็บ สายตรงโทร.086-4613311

สมุนไพรกำจัดปลวก

 

bluk

สมุนไพรกำจัดปลวก

บริการรับกำจัดแมลงทุกชนิดด้วยสมุนไพรนาโมไวท์ ปลอดภัย ไร้สารพิษ กำจัดครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นอัดสารพิษลงดิน ไม่ต้องวางระบบท่อเคมีใต้พื้นอาคาร ไม่ต้องฉีดพ่นสารพิษทั่วบ้าน ไม่ต้องโรยเคมีผงพิษ ไม่ต้องวางระบบเหยื่อพิษ ไม่ต้องมาตรวจเช็คให้ทุกเดือน สมุนไพรกำจัดปลวก

นาโมไวท์ผลิตจากวัตถุธรรมชาติ100%ผ่านการทดสอบประสิทธภาพและความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ยาฆ่าแมลงที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ปลวกที่มาสัมผัสสารนาโมไวท์ จะไม่ตายจึงปลอดภัยต่อมนุษย์ เหตุที่ยาฆ่าแมลงตามท้องตลาดไม่สามารถกำจัดปลวกได้เพราะปลวกมีความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง ในขณะที่ยาฆ่าแมลง ทำให้ทุกคนในบ้านอายุสั้น เป็นโรคร้ายนาๆชนิด เพียงแค่ได้รับสารพิษเข้าไปในระยะสั้นๆ สามารถกำจัดปลวก มด แมลงสาบ เห็บ หนู มอด หายขาด100% ด้วยสมุนไพรนาโมไวท์ และได้ผลดีกว่ายาฆ่าแมลงหลายพันเท่า

วงจรชีวิตปลวก

ปลวกกินไม้ พบทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน ชนิดที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือบนต้นไม้ จัดเป็นปลวกใต้ดิน และบางชนิดอาศัยอยู่และกินภายในเนื้อไม้ เรียกว่าปลวกไม้แห้ง หรือปลวกไม้เปียก


ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา จะกินทั้งเนื้อไม้ เศษไม้ ใบไม้ และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ในรัง พบทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน และรังขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่บนดิน


ปลวกกินดิน และอินทรียวัตถุ พบได้ทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน และสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดิน


ปลวกกินไลเคน ส่วนใหญ่สร้างรังบนดินบริเวณโคนต้นไม้